Museo de Arte Colonial Museo de Arte Colonial
Colección: Cristóbal de Villalpando (1649-1679)

Colección Cristóbal de Viilalpando (1649-1679) Museo de Arte Colonial